Category Archives: Museums

Post & Tele Museum

Post & tele museum

Post & Tele Museum is located in central Copenhagen on one of the major shopping streets Købmagergade. The museum houses the entire postal history and the largest collection of stamps. In addition, the museum has a large display with foreign stamps.

My own experience: I have not visited the museum yet. However, I’ve passed the entrance once I had to eat lunch on the roof terrace.

In Danish: Post & Tele museet ligger i centrum af København på en af de store shopping gader Købmagergade. Museet rummer hele posthistorien samt Danmarks største frimærkesamling. Dertil har museet en stor udstilling med udenlandske frimærker.

Mine egne erfaringer: Jeg har endnu ikke besøgt museet. Dog, har jeg passeret indgangen i forbindelse med at jeg skulle spise en frokost på tagterrassen.

Facts: Post & Tele Museum, Købmagergade 37, 1150 Copenhagen K, phone +45 33 41 09 00, web: www.ptt-museum.dk/

Rosenborg Castle

Rosenborg castle

Rosenborg Castle is located in the center of Copenhagen. The castle was built in the 1600s by King Christian IV. The castle houses a beautiful display of the royal family’s crown jewels, ornaments worn by the royal family at the New Year banquet, galas and other special occasions.

My own experience: I have visited the castle several times and have admired the beautiful room and the royal jewelry. It is a castle is worth visiting.

Rosenborg castle

In Danish: Rosenborg slot er beliggende I centrum af København. Slottet blev bygget i 1600-tallet af Christian IV. Slottet rummer en smuk udstilling af kongehuset kronjuveler, smykker som bæres af kongefamilie ved nytårstaflen, gallafester og andre særlige lejligheder.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt slottet adskillige gange, og har beundret de smukke rum og de kongelige smykker. Det er et slot er værd at besøge.

Facts: Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, 1350 Copenhagen K, phone +45 33 15 32 86,
web: http://dkks.dk/

Geological Museum

Geological museum
Some of the facade is undergoing a renovation

Geological museum is centrally located in downtown Copenhagen. The museum has been
located in several places in Copenhagen, but since 1893 the collections were placed in
downtown Copenhagen. The museum includes a number of geological collections where you find objects such as rocks, minerals, meteorites and fossils.

My own experience: I have going to Geological museum since I was a child. My father has worked as a senior researcher in geology. I have many positive experiences at the museum. I have seen at close quarters the beautiful collections.

In Danish: Geologisk museum er central beliggende i indre København. Museet har været
placeret flere steder i København, men siden 1893 har samlingerne været placeret i indre København. Museet omfatter en række geologiske samlinger, hvor du finder genstande såsom bjergarter, mineraler, meteoritter og fossiler.

Mine egne erfaringer: Jeg er kommet på Geologisk museum siden jeg var barn. Min far har
arbejdet som senior forsker indenfor geologi. Jeg har mange positive oplevelser fra museet. Jeg har på tætteste hold set de smukke samlinger.

Facts: Geological museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Copenhagen K, phone: +45 35 32 22 22, Web: http://geologi.snm.ku.dk/

 

Thorvaldsen’s Museum

Thorvaldsen’s Museum

The museum is a single-artist museum located in the center of Copenhagen next to the parlement Christiansborg.
The museum was designed by Michael Gottlieb and was built between 1839-1848 by a public collection in 1837.

The museum contains a large number of Thorvaldsen’s works such as plaster models. The
museum owns a large collection of paintings, antique erotica, drawings and graphics.

My own experience: I have not yet visited Thorvaldsen’s Museum. I have only received positive recommendations from friends.

In Danish: Museet er et enkeltkunstnermuseum som ligger i centrum af København ved siden af Christiansborg.
Musset er tegnet af Michael Gottlieb og blev opført i perioden 1839-1848 efter en offentlig
indsamling i 1837.

Museet indeholder en lang række af Thorvaldsen’s værker såsom gibsmodeller. Museet ejer en også en stor samling af malerier, antikke, erotika, tegninger og grafik.

Mine egne erfaringer: Jeg har endnu ikke besøgt Thorvaldsen’s museum. Jeg har kun fået positive anbefalinger og venner og bekendte.

Facts: Thorvaldsen’s Museum, Bertel Thorvaldsens plads 2, 1213 Copenhagen K, phone: 33 32 15 32, web: http://thorvaldsensmuseum.dk/

National Gallery of Art

National gallery of artNational Gallery of Art is Denmark largest gallery museum of art in the country.
The museum has large collections covering European art over several time periods. In addition there is also a modern art exhibition in recent times. These exhibitions are free of charge.

In addition, the National Gallery holds a series of exhibitions over a year to be paid an entrance fee.

My own experience: I have visited the National Gallery of Art. I am very impressed with the
quality and size of their exhibits. It is a museum which I can highly recommend.

In Danish: Statens Museum for kunst er Danmarks nationalgalleri og er landets største museum for billedkunst.
Museet har store samlinger der dækker europæisk billedkunst over flere tidsperioder. Dertil findes også en udstilling med moderne kunst indenfor nyere tid.  Disse er udstillinger er ganske gratis.

Dertil holder Statens Museum for Kunst en række særudstillinger i løbet af et år, hvor der skal betales entré.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt Statens Museum for Kunst, jeg er meget imponeret kvaliteten og størrelsen på deres udstillinger. Det er et museum som jeg varmt kan anbefale.

Facts: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1207 København K, phone: +45 33 74 84 94, web: www.smk.dk/

Ny Carlsberg Glyptotek

Glyptoteket
Entrence

Glyptotek is a museum of Mediterranean prehistoric cultures and Danish and French art in the 19th century.
The founder, brewer Carl Jacobsen wanted to enrich Copenhagen with the art of international standing. Carl Jacobsen firmly believed in art educational significance. He believed that the works should not be ranked according to scientific systems as a museum, but to speak directly to the individual visitor.
Therefore, he chose to call the collection Glyptotek. In the same way that a library is a place to make books, does Glyptotek a place to make sculptures. This he emulated the great Exemplar King Ludwig of Bavaria, as 50 years earlier had created the Glyptotek in Munich, which also contained antique sculpture.
Within a year, the Glyptotek holds special exhibitions.

Glyoteket
The front building

My own experience: I have visited the museum and architecturally is it an exciting building. Glyptoteket organizes exciting exhibitions that can keep you busy for hours. If you have never visited the museum, it is something you should take the time to do next time you are in Copenhagen. It is free to get in on Sundays.

In Danish: Glyptoteket er et museum for Middelhavslandenes oldtidskulturer og dansk og fransk kunst i det 19. århundrede. Grundlæggeren, brygger Carl Jacobsen, ønskede at berige København med kunst af internationalt format.

Carl Jajobsen troede fuldt og fast på kunstens pædagogiske betydning. Han mente, at værkerne ikke skulle ordnes efter videnskabelige systemer som i et museum, men skulle tale direkte den enkelte besøgende.
Derfor valgte han at kalde samlingen Glyptoteket. I lighed med, at et bibliotek er et sted, man stiller bøger, betyder Glyptotek et sted, man stiller skulpturer. Hermed efterlignede han sit store forbillede Kong Ludwig af Bayern, som 50 år forinden havde skabt Glyptoteket i München, der også indeholdt antik skulptur.

I løbet af et år afholder Glyptoteket en række særudstillinger.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt museet og rent arkitektonisk er det en spændende bygning. Derudover afholder glyptoteket spændende udstillinger som kan holde dig beskæftiget i flere timer. Hvis du aldrig har besøgt museet, er det noget du bør tage dig tid til næste gang du er i København. Det er gratis at komme ind om søndagen.

Facts: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 Copenhagen K, phone +45 33 41 81 41,
web: www.glyptoteket.com