Category Archives: Transport

Copenhagen Metro

Metro map

Copenhagen Metro was built and opened to travelers in 2007. At the moment (2004) the
subway consists of 2 different subway lines, including one which final destination is
Copenhagen Airport. In the daytime the subway is running every few minutes, and during night it runs less often.

At the moment 2014 the subway is expanded with a circular line, and a line to the north harbor.

My own experience: I regularly travel by the subway it’s a very quick way of getting through Copenhagen.
The subway is the perfect means of transport if you need or from the airport.

In Danish: Københavns metro blev bygget og åbnede for rejsende i 2007. Pt. består metroen af 2 forskellige strækninger, hvoraf Kastrup lufthavn er endestationen på en af linjerne.
I dagtimerne kører metroen med få minutters mellemrum, og i nattetimerne køre den
sjældnere.

Pt. 2014 udbygges metroen med strækninger en cirkelstrækning, og en stækning til Nordhavn.

Mine egne erfaringer: Jeg rejser jævnligt med metroen, det er en meget hurtig måde komme igennem København på udenom trafikken.
Metroen er det perfekte transportmiddel hvis du skal til og fra Kastrup Lufthavn.

Facts: web: www.m.dk

Rent a Bike

Rent a bike

Bicycles are the preferred mode of transport in Copenhagen and the people living in
Copenhagen are one of the world’s leading cycling nation. There are bike paths everywhere in Copenhagen, and small traffic lights to guide cyclists through traffic.

My own experience: In all the years I have lived in Copenhagen, my bike is my preferred means of transport all year round. There is nothing better than riding through Copenhagen on a hot summer day.

In Danish: Cykler er den fortrukne transportmiddel i København, og københavnerne er en af
verdens førende cykelnation. Der findes cykelstier overalt i København, og små trafiklys der guider cykellister igennem trafikken.

Mine egner erfaringer: I alle de år jeg ha boet i København har min cykel været mit fortrukne transportmiddel året rundt. Der findes ikke noget bedre end at cykle igennem København en varm sommerdag.

Facts: Rent a bike in Copenhagen, Hindegade 2, 1303 Copenhagen K, phone +45 39 99 01 26, web: http://lejencykelikøbenhavn.dk

Copenhagen Central Station

Copenhagen central station

Copenhagen Central Station is the hub for all traffic in Denmark. From the station train leaves to North Zealand, Fyn and Jutland.
From the station depart several trains per hour to Kastrup airport and Sweden.
In addition several commuter trains depart per hour covering the metropolitan area. Most trains stop at Nørreport station, from where you can take the subway, which currently (2014) has two train lines.

My own experience: I have for many years taken a train a few times a year from Copenhagen Central Station. The station is not very big and it is easy to navigate. In addition several
electronic boards are placed visible where the different train departure and arrival times shown.

In Danish: Københavns hovedbanegård er knudepunktet for alt trafikken i Danmark. Fra
stationen afgør der tog til Nordsjælland, Fyn og Jylland.
Fra stationen afgår der adskillige tog i timen til Kastrup lufthavn og Sverige.
Dertil afgår der adskillige S-tog i timen som dækker Storkøbenhavn. De fleste tog stopper på Nørreport station, hvorfra du kan tage metroen, som på nuværende tidspunkt har to tog linjer.

Mine egne erfaringer: Jeg har igennem mange år taget et tog et par gange om året fra Københavns hovedbanegård. Stationen er ikke særlig stor og det er nemt at finde rundt. Derudover hænger der adskillige elektroniske tavler, hvor de forskellige tog afgang og ankomsttider fremgår.

Fact: Copenhagen Central Station, Bernstorffsgade 16 – 22, 1577 Copenhagen V, phone +45 70 13 14 15, web: www.dsb.dk/

Harbour Buses

Harbour buses

In Copenhagen there is a special public transportation called harbor buses.
The harbour buses are a good alternative for those who are tired of getting stuck in traffic and who would like to experience Copenhagen from the water.
The harbour buses sail daily on a regular schedule and route, the Royal Library (The Black
Diamond), Knippelsbro, Nyhavn, Holmen South, Holmen North and Nordre customs house.

It is the same ticket can be used for metro, buses, trains and harbour buses.

My own experience: I have never even taken the harbor buses, but know several who do. I have only heard positive experiences, people enjoy the fresh air sight of beautiful Copenhagen from water.

In Danish: I København findes en gansk særlig transportform kaldet Havnebusserne.
Havnebusserne er et godt alternativ til de personer som er træt at sidde fast i trafikken og, som gerne vil opleve København fra vandet.
Havnebusserne sejler dagligt efter en fast tidsplan og ruten er Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant), Knippelsbro, Nyhavn, Holmen Syd, Holmen Nord og Nordre Toldbod.

Det er den samme billet som kan bruges til metro, busser, tog og havnebusser.

Mine egne erfaringer: Jeg har aldrig selv taget havnebusserne, men kender flere som gør. Jeg har kun hørt positive erfaringer, folk nyder den friske luft synet af smukke København fra vands.

Facts: Havnebusserne, web: www.movia.dk