Category Archives: Sightseeing

Lake at the Citadel

Lake in central CopenhagenIn central Copenhagen you can find some beautiful scenically very close to the sea. It offers green areas, ramparts and a beautiful view to the sea Øresund.

Near the English church St. Alban’s you will find a great lake in calm and peaceful area. It is a lake that offers a beautiful view and a nice stroll around the lake.

My own experience: Especially in spring and during summer I do enjoy riding by on my bike to enjoy the view. It is a beautiful lake which I highly recommend.

In Danish: I centrum af København ligger der et naturskønt område tæt på havet. Grønne
områder, volde og smukt udsigt til Øresund.

Ved den engelske kirke finder du en stor flot sø i rolige og fredfyldt område. En sø der byder en meget smuk udsigt og gåtur langs søen.

Mine egne erfaringer: Specielt om foråret og om sommeren nyder jeg, at cykel forbi søen og nyde udsigten. Det er en smuk sø som jeg varmt kan anbefale.

Facts: Lake, St. Alban’s English church, Churchillparken 11, 1263 Copenhagen K

Gefion fountain

Gefion fountainGefion fountain is located at the Citadel near the English church. The fountain is made by the Danish sculptor Ander Bundgaard in 1908. The fountain is at the end of Amaliegade just
opposite the Citadel in Copenhagen.

My own experience: I have visited the fountain several times over the years. It is quite a
fountain which is worth a visit and which to look good all year.

In Danish: Gefionspringvandet ligger på Kastellet tæt på den engelske kirke. Springvandet er lavet af den danske billedhugger Ander Bundgaard i 1908. Springvandet ligger for enden af Amaliegade lige overfor Kastellet i København.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt springvandet adskillige gange i årenes løb. Det er helt et springvand som er et besøg værd og, som tager sig smukt ud hele året.

Facts: Gefion fountain, Churchillparken, 1263 Copenhagen K

The Citadel

The CitadelThe Citadel in Copenhagen center is Northern Europe’s best preserved fortifications. The citadel has an arrest building, a church and a state prison that were used under the absolute monarchy 1600-1780 century.
Today the citadel owned by state prison and accommodates defense chief’s residence, the Home Guard, Military Intelligence and a number of smaller authorities and official residences.
The Citadel Today the citadel is a protected area, a military area with cultural monument, museum and park.

The square in front of the church is often used for parades during official visits and concerts by military bands.
The Citadel My own experience: I have visited the Citadel which is a beautiful area, in addition to the beautiful buildings also offer greenery. I have not yet visited the museum. I highly recommend a walk on the Citadel.

In Danish: Kastellet i København centrum er Nordeuropas bedst bevaret fæstningsanlæg. Kastellet har en arrestbygning, kirke og et statsfængsel der fungerede under enevælden 1600-1780 tallet.
I dag ejes kastellet af forsvaret og rummer forsvarschefen residens, hjemmeværnet, forsvarets efterretningstjeneste og en række mindre myndigheder og tjenesteboliger.

I dag er Kastellet et fredet område og et militærområde kulturhistorisk mindesmærke, museum og park.

Pladsen foran kirken bruges ofte til parader ved officielle besøg og koncerter ved militærorkestre.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt Kastellet som er et smukt område, der udover de smukke bygninger også byder på grønne områder. Jeg har endnu ikke besøgt museet. Jeg kan varmt anbefale en gåtur på Kastellet.

Facts: Gl. Hovedvagt, Kastellet 1, 2100 Copenhagen Ø, phone: + 45 72 83 98 55,
web: www.kastellet.info

The Island Hven

HvenHven is a Swedish island in sea Øresund which is 4, 5 km from Skåne and 7,5 km from Zealand. The island is not very large it is 2, 4 km wide and has an area of 7.5 km.
The island is inhabited all year and besides the beautiful scenery you also will find hotels,
delicious stores and cultural experiences.

2 times a day a boat is sailing to and from the Hven. On Hven you can rent a bike for the day or for a longer period.

My own experience: I have a few years ago visited Hven by bicycle. It is a beautiful little island that offers unique experiences. If you are visiting Copenhagen, I can highly recommend a quick trip to Hven.

In Danish: Hven er en svensk ø i Øresund der ligger 4, 5 km fra Skåne og 7, 5 kilometer fra
Sjælland. Øen er ikke særlig stor den er 2,4 km bred og har et areal på 7,5 km.
Øen er beboet året rund og udover den smukke natur finder ud også hoteller, specialforretning og kulturelle oplevelser.

2 gange om dagen er der sejllads til og fra Hven. På Hven har du mulighed for leje en cykel for dagen i en længere periode.

Mine egne erfaringer: Jeg har for en del år siden besøgt Hven med cykel. Det er en smuk lille ø der byder på unikke oplevelser. Hvis du er på besøg i København, kan jeg varmt anbefale en smuttur til Hven.

Facts: The Island Hven, website: http://visithven.dk/

Sct. Nicolaj Church

Sct. Nicolaj ChurchSct. Nicolai church is Copenhagen’s third oldest church and dates from the beginning of the 1200s. In 1795 the church was subjected to a large fire and in 1805 ceased its function as a church.

Since then the church has had various functions such as fire station, naval station and in 1957 established Knud Pedersen, an art library in the building.

It is free to visit the church.

My own experience: I have cycled and gone several times past the church, but I never been inside the church. It is a church that I highly recommend.

In Danish: Sct. Nicolai kirke er Købehavns tredje ældste kirke og den stammer fra begyndelsen i 1200-tallet. I 1795 blev kirken udsat for en stor brand og 1805 ophørte dens funktion som kirke.

Siden hen har kirken haft forskellige funktioner såsom brandstation, Orlogsstation og i 1957 etablerede Knud Pedersen et kunstbibliotek i bygningen.

Det er gratis at besøge kirken.

Mine egne erfaringer: Jeg har cyklet og gået adskillige gange forbi kirken, men jeg aldrig været
inden i kirken. Det er en kirke som jeg varmt anbefaler.

Facts: Sct. Nicolai Church, Nikolaj Plads 10, 1067 Copenhagen K, phone: +45 33 18 17 80,
web: www.nikolajkunsthal.dk

St Alban’s Church

IMG_4104The English St Alban’s church located at the Citadel in central Copenhagen, it is the only
Anglican church in Denmark. The small church is beautifully decorated and appeal to all the senses.

The church is used not only to preach, weddings and baptisms. There will also be various events such as choirs and concerts. The program can be found on their website.

All are welcome in the church and it’s free to visit the church.

My own experience: I have visited the Church of England which is located in beautiful
surroundings. It is a church which I highly recommend.

In Danish: Den engelske kirke St Alban’s som ligger på Kastellet i indre København, det er den eneste anglikanske kirke i Danmark. Den lille kirke er smukt indrettet og appelere til alle sanserne.

Kirken bruges ikke kun til prædiker, bryllupper og dåb. Der afholdes også forskellige events
såsom kor og koncerter. Programmet finder du på deres hjemmeside.

Alle er velkommen i kirken og det er gratis at besøge kirken.

Min egne erfaringer: Jeg har besøgt den engelske kirke som ligger i meget smukke omgivelser. Det er en kirke som jeg varmt kan anbefale.

Facts: St Alban’s Church, Churchillparken 11, 1263 Copenhagen K, phone: +45 11 85 18,
Web: www.st-albans.dk/

Niels Juels Statue

Niels Juels StatueThe statue standing at Holmen channel is a depiction of the Danish naval officer Admiral Niels Juel who lived in 1629 to 1697.
Niels Juel grew up with his aunt Karen sehested at Randers Fjord. As an adult Niels Juel was
particularly noticed, he participated in several battles and helped to conquer Gotland in the 1679th.

My own experience: I have visited the beautiful statue which stands at Holmen Channel. It is a statue which is worth a visit if you are in Copenhagen.

In Danish: Statuen som står ved Holmens kanal er en afbildning af den danske søofficer admiral Niels Juel der levede i 1629 til 1697.
Niels Juel voksede op hos mosteren Karen Sehested ved Randers Fjord. Som voksen gjorde Niels Juel sig særlig bemærket, han har deltaget i flere søslag og har været med til at erobre Gotland i 1679.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt den smukke statue som står ved Holmens Kanal. Det er en statue som er et besøg værd hvis du er i København.

Facts: Niels Juel statue, Holmens Kanal

Change of Guard at Amalienborg Castle

Changing of the Guard at Amalienborg CastleIn winter royal family lives at the Amalienborg Castle a castle which since 1660 has housed
several royal families over time.

The Royal Guard stands guard at Amalienborg Castle and other royal castles. At 12:00 every day you can watch a guard shift. Every two hours will be successfully a replacement is completed.
It is free to watch shift.

My own experience: Over the years I have watched a guard shift. It is a great and a fun event, which I can highly recommend if you are in Copenhagen.

In Danish: Om vinteren bor regentparret på Amalienborg slot. Et slot der siden 1660 har huset adskillige regentpar igennem tiden.

Den kongelige livgarde står vagt ved Amalienborg slot og kongehuset andre slotte. Kl. 12.00 gennemfører livvagten et vagtskifte. Hver anden time bliver der gennemført en postafløsning.

Det er gratis at se vagtskifte.

Mine egne erfaringer: Igennem årene har jeg set når, livvagten gennemfører et vagtskifte. Det er en flot og sjov begivenhed, som jeg varmt kan anbefale hvis du er i København.

Facts: Amalienborg Slot, Amalienborg Slotsplads, 1257 Copenhagen K

Fountain

FountainIn the Amalienborg castle and the harbor there is a small garden. In the middle of the garden there is a large and beautiful fountain created by the Italian sculptor Arnaldo Pomodoro. In the garden there are also Japanese cherry trees flower in April.

My own experience: I have over the years visited the beautiful fountain and the beautiful
surroundings. Besides spring watering can peek at Amalie Palace and Opera House located on the other side of the water. It is a fountain which I highly recommend.

In Danish: I mellem Amalieborg slot og havnen ligger en lille have. I midten af haven er der et stor og smukt springvand der er skabt af den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro. I haven findes der også japanske kirsebærtræer som blomster i april måned.

Mine egne erfaringer: Jeg har i gennem årene besøgt det smukke springvand og de flotte omgivelser. Udover springvander er der kig til Amalieborg og Operahuset der ligger på den anden side af vandet. Det er et springvand som jeg varmt kan anbefale.

Facts: Springvand, Larsens Plads, 1257 Copenhagen K, phone: + 45 33 95 42 00

National Museum

National MuseumDenmark’s National Museum is located in the Prince’s Palace in central Copenhagen. In the
museum you will find both Danish and foreign history of culture.

At the museum you will find exhibitions such as prehistoric Denmark, Danish Middle Ages,
Renaissance, Denmark stories 166-2000 antique collection and much more. In addition, the
National Museum holds various exhibitions throughout the year.

National museum is free to visit.

My own experience: I have been at the National Museum. The museum provides fascinating
insight Danish in history. It is a museum that I can recommend warm.

In Danish: Danmarks nationalmuseum ligger i Prinsens Palæ i indre København.

I museet finder du både dansk og udenlandsk kultures historie. På museet finder du udstilling såsom Danmarks oldtid, Danmarks Middelalder, Renæssance, Danmarks historier 166-2000
antiksamling og meget mere. Dertil afholder nationalmuseet forskellige særudstillinger i løbet af et år.

National museet er gratis at besøge.

Mine egner erfaringer: Jeg har været på National museet. Det er museum som giver spændende indblik Danmarks historie. Det er et museum som jeg varm kan anbefale.

Facts: Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 Copenhagen K,
phone: +45 33 13 44 11, web: http://natmus.dk/