Tag Archives: Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek

Glyptoteket
Entrence

Glyptotek is a museum of Mediterranean prehistoric cultures and Danish and French art in the 19th century.
The founder, brewer Carl Jacobsen wanted to enrich Copenhagen with the art of international standing. Carl Jacobsen firmly believed in art educational significance. He believed that the works should not be ranked according to scientific systems as a museum, but to speak directly to the individual visitor.
Therefore, he chose to call the collection Glyptotek. In the same way that a library is a place to make books, does Glyptotek a place to make sculptures. This he emulated the great Exemplar King Ludwig of Bavaria, as 50 years earlier had created the Glyptotek in Munich, which also contained antique sculpture.
Within a year, the Glyptotek holds special exhibitions.

Glyoteket
The front building

My own experience: I have visited the museum and architecturally is it an exciting building. Glyptoteket organizes exciting exhibitions that can keep you busy for hours. If you have never visited the museum, it is something you should take the time to do next time you are in Copenhagen. It is free to get in on Sundays.

In Danish: Glyptoteket er et museum for Middelhavslandenes oldtidskulturer og dansk og fransk kunst i det 19. århundrede. Grundlæggeren, brygger Carl Jacobsen, ønskede at berige København med kunst af internationalt format.

Carl Jajobsen troede fuldt og fast på kunstens pædagogiske betydning. Han mente, at værkerne ikke skulle ordnes efter videnskabelige systemer som i et museum, men skulle tale direkte den enkelte besøgende.
Derfor valgte han at kalde samlingen Glyptoteket. I lighed med, at et bibliotek er et sted, man stiller bøger, betyder Glyptotek et sted, man stiller skulpturer. Hermed efterlignede han sit store forbillede Kong Ludwig af Bayern, som 50 år forinden havde skabt Glyptoteket i München, der også indeholdt antik skulptur.

I løbet af et år afholder Glyptoteket en række særudstillinger.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt museet og rent arkitektonisk er det en spændende bygning. Derudover afholder glyptoteket spændende udstillinger som kan holde dig beskæftiget i flere timer. Hvis du aldrig har besøgt museet, er det noget du bør tage dig tid til næste gang du er i København. Det er gratis at komme ind om søndagen.

Facts: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 Copenhagen K, phone +45 33 41 81 41,
web: www.glyptoteket.com