Tag Archives: Copenhagen central station

Copenhagen Central Station

Copenhagen central station

Copenhagen Central Station is the hub for all traffic in Denmark. From the station train leaves to North Zealand, Fyn and Jutland.
From the station depart several trains per hour to Kastrup airport and Sweden.
In addition several commuter trains depart per hour covering the metropolitan area. Most trains stop at Nørreport station, from where you can take the subway, which currently (2014) has two train lines.

My own experience: I have for many years taken a train a few times a year from Copenhagen Central Station. The station is not very big and it is easy to navigate. In addition several
electronic boards are placed visible where the different train departure and arrival times shown.

In Danish: Københavns hovedbanegård er knudepunktet for alt trafikken i Danmark. Fra
stationen afgør der tog til Nordsjælland, Fyn og Jylland.
Fra stationen afgår der adskillige tog i timen til Kastrup lufthavn og Sverige.
Dertil afgår der adskillige S-tog i timen som dækker Storkøbenhavn. De fleste tog stopper på Nørreport station, hvorfra du kan tage metroen, som på nuværende tidspunkt har to tog linjer.

Mine egne erfaringer: Jeg har igennem mange år taget et tog et par gange om året fra Københavns hovedbanegård. Stationen er ikke særlig stor og det er nemt at finde rundt. Derudover hænger der adskillige elektroniske tavler, hvor de forskellige tog afgang og ankomsttider fremgår.

Fact: Copenhagen Central Station, Bernstorffsgade 16 – 22, 1577 Copenhagen V, phone +45 70 13 14 15, web: www.dsb.dk/