Tag Archives: Danish royal family

Change of Guard at Amalienborg Castle

Changing of the Guard at Amalienborg CastleIn winter royal family lives at the Amalienborg Castle a castle which since 1660 has housed
several royal families over time.

The Royal Guard stands guard at Amalienborg Castle and other royal castles. At 12:00 every day you can watch a guard shift. Every two hours will be successfully a replacement is completed.
It is free to watch shift.

My own experience: Over the years I have watched a guard shift. It is a great and a fun event, which I can highly recommend if you are in Copenhagen.

In Danish: Om vinteren bor regentparret på Amalienborg slot. Et slot der siden 1660 har huset adskillige regentpar igennem tiden.

Den kongelige livgarde står vagt ved Amalienborg slot og kongehuset andre slotte. Kl. 12.00 gennemfører livvagten et vagtskifte. Hver anden time bliver der gennemført en postafløsning.

Det er gratis at se vagtskifte.

Mine egne erfaringer: Igennem årene har jeg set når, livvagten gennemfører et vagtskifte. Det er en flot og sjov begivenhed, som jeg varmt kan anbefale hvis du er i København.

Facts: Amalienborg Slot, Amalienborg Slotsplads, 1257 Copenhagen K

Amalienborg Palace

Amalienborg palace

Amalienborg palace is the main residence of the Danish royal couple.
The palace complex consists of four nearly identical palaces that surround an octagonal palace square.
In the middle of the square stand an equestrian statue of Frederik 5th, who founded the Amalienborg palace.
Amalienborg palace is a masterpiece of Danish architecture and probably the finest example of Rococo architecture in Denmark and perhaps one of the finest examples in Europe.
When the castle flakes the royal family is staying at the castle. The royal couple stays mostly at the Amalienborg palace during winter.

My own experience: I have visited Amalienborg palace several times and have seen The Royal Guard change guard at. 12.00 which is a very nice event during the day.

In connection with Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary took over the Queen Ingrid’s palace the building underwent a major renovation. Before the royal couple moved into the
public had the opportunity to see the palace.
I have visited the palace and was impressed with how beautiful each room had become.

In Danish: Amalienborg slot er hovedresidens for det danske regentpar.
Slotsanlægget består af fire næsten ens palæer, der omkranser en ottekantet slotsplads.  Midt på pladsen står der en rytterstatue af Frederik 5., der grundlagde Amalienborg. Amalienborg er et hovedværk i dansk bygningskunst og nok det fornemste stykke rokokoarkitektur i Danmark og måske et af de fineste eksempler i Europa.

Når slottets flager opholder kongefamilien sig på slottet. Regentparret opholder sig
hovedsagelig i vinterperioden.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt Amalienborg adskillige gange, og har oplevet Den Kongelige Livgarde gennemfører et vagtskifte kl. 12.00. som er en særdeles hyggelig begivenhed.

I forbindelse med at Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary overtog Dronning Ingrids palæ, gennemgik dette palæ en større renovering. Inden kronprinseparret flyttede ind havde
offentligheden mulighed for at se palæet. Jeg har besøgt palæet og var imponeret over hvor smukke de enkelte rum var blevet.

Facts: Amalienborg palace, Amalienborg Slotsplads, 1257 Copenhagen K