Tag Archives: sightseeing

PMY

In central Copenhagen you can find a Latin American restaurant called PMY. It is a small restaurant that makes unique and tasty dishes from Venezuela.
PMY has a fixed menu consisting of 4 dishes. Of the 4 dishes, some of the dishes are served as sharing food. You can choose to start the dinner with a small snack or bubbles.

The staff are friendly and accommodating and serve the dishes as soon as they are cooked.

My own experience: I visited the restaurant 14 days ago. It is a cozy little eatery that makes interesting and tasty Latin American dishes. It is about time that the Latin American cuisine entered Copenhagen. I can highly recommend the restaurant.

In Danish: I indre København ligger en latinamerikansk restaurant ved navn PMY. En lille restaurant som laver unikke og velsmagende retter fra Venezuela.
PMY har et fast menukort som består af 4 retter, dertil kan du som gæst vælge at starte middagen med en lille snack eller bobler. Ud af de 4 retter bliver nogle af retterne serveret som dele mad.

Personale er venlige og imødekommende og servere retterne lige så snart de er tilberedt.

Mine egne erfaringer: Jeg besøgte restauranten for 14 dage siden. Det er et hyggeligt lille spisested, som laver interessante og velsmagende latinamerikanske retter. Det er på høje tid, at det latinamerikanske køkkengør sit indtog i København. Jeg kan varmt anbefale restauranten.

Facts: PMY, Tordenskjoldsgade 11, 1055 Copenhagen K, phone: + 45 50 81 00 02, web: PMY

Hooked

In the summer I visited restaurant Hooked which is located in the northern part of Copenhagen also calls Nørrebro. It is a restaurant that only has seafood dishes on the menu. The menu is not very large but the dishes are very different.

The restaurant also serves the popular dish “fish & chips”, however, I chose the healthy version of the dish this day.

My own experience: It was a pleasure to eat a healthy version of the classic dish “fish & chips”. The staff are friendly and open. It is a restaurant that I can highly recommend.

In Danish: I sommers besøgte jeg restaurant Hooked, som ligger i den nordlige del af København også kalder Nørrebro. Det er en restaurant som kun har fisk- og skaldyrsretter på menuen.  Menukortet er ikke særlig stort, til gengæld er retterne meget forskellige.

Restauranten servere også den populære ret ’fish & chips’, dog valgte jeg denne dag den sunde version af retten.

Mine egne erfaringer: Det var en fornøjelse at spise en sund version af den klassiske ret ’fish & chips’. Personalet er venlige og imødekommende. Det er et spisested som jeg varmt kan anbefale.

Facts: Hooked, Nørrebrogade 59, 2200 Copenhagen N, phone: +45 30 70 59 22, web: Hooked

Anchor

AnchorClose to New harbor in central Copenhagen there is an anchor. The anchor is a memorial anchor that was erected in memory of the many sailors who lost their lives during the Second World War in the period 1939-1945.

My own experience: I have visited the anchor when I’m in the area. It is an anchor which is worth a visit if you stay in the area.

Tæt på Nyhavn i centrum af København ligger der et anker. Ankeret er et minde anker der blev rejst til minde for de mange søfolk, der mistede livet under 2. verdenskrig i perioden 1939-1945.

Mine egner erfaringer: Jeg har besøgt ankeret når jeg er i området. Det er et anker som er værd at besøge, hvis du opholder dig i området.

Facts: New Harbor, 1151 Copenhagen K

Gem

Gem

Houseboats in Copenhagen Harbor

 Houseboats in Copenhagen harborIn the port of Copenhagen you will find beautiful and old houseboats which is inhabited year round.
The residents of the different houseboats have left their own mark in the form of plants, outdoor seating area, hammock and more.

You can find many beautiful houseboats in Havneholmen just south of Copenhagen harbor.

My own experience: If you are out for a walk, I highly recommend you to visit Havneholmen where many houseboats lies.

In Danish: I Københavns havn finder du smukke og gamle husbåde, som er beboet året rundt.
Beboerne på de forskellige husbåde har sat deres eget præg i form af planter, udendørs siddearrangement, hængekøje og meget andet.

Du kan finde mange smukke husbåde i Havnholmen lidt syd i Københavns havn.

Mine egne erfaringer: Hvis du er ude og gå en tur, kan jeg varmt anbefale at kigge forbi Havneholmen, hvor de mange husbåde ligger.

Facts: Havneholmen, Kalvebod Brygge, Copenhagen Habour.

Gem

Holmen’s Church

IMG_6041

Holmen’s Church is a church located at Holmen’s Kanal in central Copenhagen.

In 1562-63, the church was an anchor smithy and in 1619 king Christian 4 decided that the building should be rebuilt to a church for the sailors who lived in the area. In 1941, the church was extended to the church, as we know it today.

The church has also been used for royal events such as weddings and christenings.

My own experience: It is a big and beautiful church, which definitely is worth a visit if you are in the area.
IMG_6044In Danish: Holmens kirke er en kirke der ligger ved Holmens Kanal i indre København.

I 1562-63 var kirken en ankersmedje og i 1619 besluttede Christian 4. at bygningen skulle ombygges til en kirke til de sømænd der boede i området.
I 1941 blev kirken udvidet til den kirke som vi kender i dag.

Kirken har også været brugt til kongelige begivenheder såsom bryllupper og barnedåb.

Mine egne erfaringer: Det er en stor og smuk kirke som helt klart er et besøg værd, hvis man er i området.

Facts: Holmen’s church, Holmens Kanal 21, 1060 København K, phone: + 45 33 13 61 78,
web: www.holmenskirke.dk

Gem

Gem

Copenhagen Zoo

Copenhagen ZooCopenhagen Zoo was founded in 1859 and is the oldest Zoo in Europe. Copenhagen Zoo has 3000 animals of 264 species.
It is a Zoo which has a strong focus on animal welfare, where the animals are challenged with various activities during the day, so they do not get bored.

Over the years, Copenhagen Zoo made various efforts such as creating a new elephant house with a large outdoor area. Expanded and improved polar bear plant for animal welfare.
Copenhagen Zoo is organizing various activities for children and their families, activities that give a
fascinating insight into the lives of animals.

My own experience: I have visited Copenhagen Zoo several times both as a child and adult. It is a Zoo that I like very much and that has given many exciting experiences. I highly recommend the Copenhagen Zoo.

In Danish: Københavns Zoo blev grundlagt i 1859 og det er den ældste have i Europa. Zoologisk have har 3000 dyr fordelt på 264 arter.
Det er en have som har stor fokus på dyrenes velfærd, hvor dyrene bliver udfordret med forskellige aktiviteter i løbet af dagen, så de ikke kommer til at kede sig.

I gennem årene har København Zoo lavet forskellige tiltag såsom at lave et nyt elefanthus med et stort udendørs område. Udbygget og forbedret isbjørnens anlæg til dyrenes trivsel.
Københavns Zoo afholder mange forskellige aktiviteter for børn og deres familie, aktiviteter der giver et spændende indblik i dyrenes liv.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt Københavns Zoo adskillige gange både som barn og voksen. Det er en have som jeg holder meget af og, som har givet mange spændende oplevelser. Jeg kan varmt anbefale Københavns Zoo.

Fact: Copenhagen Zoo, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg, phone: +45 72 20 02 00,
web: www.zoo.dk

The Island Hven

HvenHven is a Swedish island in sea Øresund which is 4, 5 km from Skåne and 7,5 km from Zealand. The island is not very large it is 2, 4 km wide and has an area of 7.5 km.
The island is inhabited all year and besides the beautiful scenery you also will find hotels,
delicious stores and cultural experiences.

2 times a day a boat is sailing to and from the Hven. On Hven you can rent a bike for the day or for a longer period.

My own experience: I have a few years ago visited Hven by bicycle. It is a beautiful little island that offers unique experiences. If you are visiting Copenhagen, I can highly recommend a quick trip to Hven.

In Danish: Hven er en svensk ø i Øresund der ligger 4, 5 km fra Skåne og 7, 5 kilometer fra
Sjælland. Øen er ikke særlig stor den er 2,4 km bred og har et areal på 7,5 km.
Øen er beboet året rund og udover den smukke natur finder ud også hoteller, specialforretning og kulturelle oplevelser.

2 gange om dagen er der sejllads til og fra Hven. På Hven har du mulighed for leje en cykel for dagen i en længere periode.

Mine egne erfaringer: Jeg har for en del år siden besøgt Hven med cykel. Det er en smuk lille ø der byder på unikke oplevelser. Hvis du er på besøg i København, kan jeg varmt anbefale en smuttur til Hven.

Facts: The Island Hven, website: http://visithven.dk/

Niels Juels Statue

Niels Juels StatueThe statue standing at Holmen channel is a depiction of the Danish naval officer Admiral Niels Juel who lived in 1629 to 1697.
Niels Juel grew up with his aunt Karen sehested at Randers Fjord. As an adult Niels Juel was
particularly noticed, he participated in several battles and helped to conquer Gotland in the 1679th.

My own experience: I have visited the beautiful statue which stands at Holmen Channel. It is a statue which is worth a visit if you are in Copenhagen.

In Danish: Statuen som står ved Holmens kanal er en afbildning af den danske søofficer admiral Niels Juel der levede i 1629 til 1697.
Niels Juel voksede op hos mosteren Karen Sehested ved Randers Fjord. Som voksen gjorde Niels Juel sig særlig bemærket, han har deltaget i flere søslag og har været med til at erobre Gotland i 1679.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt den smukke statue som står ved Holmens Kanal. Det er en statue som er et besøg værd hvis du er i København.

Facts: Niels Juel statue, Holmens Kanal

Fountain

FountainIn the Amalienborg castle and the harbor there is a small garden. In the middle of the garden there is a large and beautiful fountain created by the Italian sculptor Arnaldo Pomodoro. In the garden there are also Japanese cherry trees flower in April.

My own experience: I have over the years visited the beautiful fountain and the beautiful
surroundings. Besides spring watering can peek at Amalie Palace and Opera House located on the other side of the water. It is a fountain which I highly recommend.

In Danish: I mellem Amalieborg slot og havnen ligger en lille have. I midten af haven er der et stor og smukt springvand der er skabt af den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro. I haven findes der også japanske kirsebærtræer som blomster i april måned.

Mine egne erfaringer: Jeg har i gennem årene besøgt det smukke springvand og de flotte omgivelser. Udover springvander er der kig til Amalieborg og Operahuset der ligger på den anden side af vandet. Det er et springvand som jeg varmt kan anbefale.

Facts: Springvand, Larsens Plads, 1257 Copenhagen K, phone: + 45 33 95 42 00

Rent a Bike

Rent a bike

Bicycles are the preferred mode of transport in Copenhagen and the people living in
Copenhagen are one of the world’s leading cycling nation. There are bike paths everywhere in Copenhagen, and small traffic lights to guide cyclists through traffic.

My own experience: In all the years I have lived in Copenhagen, my bike is my preferred means of transport all year round. There is nothing better than riding through Copenhagen on a hot summer day.

In Danish: Cykler er den fortrukne transportmiddel i København, og københavnerne er en af
verdens førende cykelnation. Der findes cykelstier overalt i København, og små trafiklys der guider cykellister igennem trafikken.

Mine egner erfaringer: I alle de år jeg ha boet i København har min cykel været mit fortrukne transportmiddel året rundt. Der findes ikke noget bedre end at cykle igennem København en varm sommerdag.

Facts: Rent a bike in Copenhagen, Hindegade 2, 1303 Copenhagen K, phone +45 39 99 01 26, web: http://lejencykelikøbenhavn.dk