Tag Archives: museum

The Citadel

The CitadelThe Citadel in Copenhagen center is Northern Europe’s best preserved fortifications. The citadel has an arrest building, a church and a state prison that were used under the absolute monarchy 1600-1780 century.
Today the citadel owned by state prison and accommodates defense chief’s residence, the Home Guard, Military Intelligence and a number of smaller authorities and official residences.
The Citadel Today the citadel is a protected area, a military area with cultural monument, museum and park.

The square in front of the church is often used for parades during official visits and concerts by military bands.
The Citadel My own experience: I have visited the Citadel which is a beautiful area, in addition to the beautiful buildings also offer greenery. I have not yet visited the museum. I highly recommend a walk on the Citadel.

In Danish: Kastellet i København centrum er Nordeuropas bedst bevaret fæstningsanlæg. Kastellet har en arrestbygning, kirke og et statsfængsel der fungerede under enevælden 1600-1780 tallet.
I dag ejes kastellet af forsvaret og rummer forsvarschefen residens, hjemmeværnet, forsvarets efterretningstjeneste og en række mindre myndigheder og tjenesteboliger.

I dag er Kastellet et fredet område og et militærområde kulturhistorisk mindesmærke, museum og park.

Pladsen foran kirken bruges ofte til parader ved officielle besøg og koncerter ved militærorkestre.

Mine egne erfaringer: Jeg har besøgt Kastellet som er et smukt område, der udover de smukke bygninger også byder på grønne områder. Jeg har endnu ikke besøgt museet. Jeg kan varmt anbefale en gåtur på Kastellet.

Facts: Gl. Hovedvagt, Kastellet 1, 2100 Copenhagen Ø, phone: + 45 72 83 98 55,
web: www.kastellet.info

The Botanical Garden

The Botanical Garden

The botanical garden has been around since the 1600s. At that time it was a royal gift which were used only by medical students.

Today botanical garden belongs to the the University of Copenhagen. Besides being a popular destination for locals, it is also a living museum.
Here you will find the largest collection of living plants. You will also find preserved plants and fungi from all over the world.
Today, the garden’s most important task is to maintain a rich and living plant collection for research, teaching and dissemination.

My own experience: I have been in the botanical garden even if it is about to be many years ago. It is an exceptionally beautiful garden, which is worth a visit.

The botanical garden

In Danish: Den botaniske have har eksisteret siden 1600-tallet. I sin tid var det en kongelig gave, som kun blev brugt lægestuderende.

I dag hører botanisk have under Københavns universitet. Udover at det er et yndet destination for københavnere er det også et levende museum.
Her finder du Danmarks største samling af levende planter. Derudover finder du præserverede planter og svampe fra hele verden.
Idag er havens fornemmeste opgave, at opretholde en rig og levende plantesamling til brug for forskning, undervisning og formidling.

Mine egne erfaringer: Jeg er været i Botanisk have selvom det er ved at være mange år siden. Det er en ualmindelig smuk have, som er et besøg værd.

Facts: The botanical garden, Øster Farimagsgade 2B, 1353 Copenhagen K, web: http://botanik.snm.ku.dk/